Βρεφονηπιακός σταθμός ARCOBALENO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ACROBALENO

 
 
 
 

 
Εγγραφές πραγματοποιούνται όλο το χρόνο!

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  • Πιστοποιητικό γεννήσεως ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
  • Ατομικό βιβλιάριο του παιδιού
Για την εγγραφή ενός παιδιού, στον παιδικό σταθμό, χρειάζονται ακόμη:

  • Αίτηση εγγραφής
  • Κανονισμός Λειτουργίας
  • Κάρτα Υγείας
  • Υπεύθυνη Δήλωση
  • Διαιτολόγιο

Τα παραπάνω έντυπα, οι γονείς, προμηθεύονται απο τη γραμματεία του σταθμού κατά την εγγραφή και θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα απο τον γονέα ή τον κηδεμόνα. Ακόμα έχετε τη δυνατότητα να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας (αρχεία σε μορφή pdf).

Για οικονομικά ζητήματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του σταθμού, τον κ. ΗΛΙΑ ΤΑΝΤΟ, τις ώρες λειτουργίας του σταθμού, στο τηλέφωνο 210 – 2010357.

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ